RAWGANIC คำตอบจากธรรมชาติ | ซาร่า เล็กจ์ (Sara Legge)

Cinematography

Brand : Rawganic, Organic Facial Soap
Production Company : De Warrenne Pictures
Director : Tom Waller
Music : Himaness

เพราะพวกเราเชื่อว่า
"ธรรมชาติเยียวยาทุกสิ่ง"

เราจึงตั้งใจทำงานนี้
เพื่อนำพาธรรมชาติเข้าใกล้ชีวิตคนขึ้นอีกนิด
ใส่ความเป็นออร์แกนิคให้กับชีวิตที่แวดล้อมด้วยสารเคมี

เราเชื่อว่าความกลมกลืนกับธรรมชาติ
นำสุขมาให้
ลองเร่ิมต้นจากส่ิงง่าย ๆในชีวิตประจำวัน
เปิดโอกาสให้ตัวเองได้สัมผัสธรรมชาติอีกครั้ง
เพื่อความสุขและสุขภาพที่ดี

จุดเร่ิมต้นเล็ก ๆ
แค่สบู่ล้างหน้าออร์แกนิค 1 ก้อน
ที่ในที่สุด อาจจะนำพาสิ่งดีดีอื่น ๆ จนเปลี่ยนชีวิตเราอย่างสิ้นเชิง
เพราะธรรมชาติมีพลังมากกว่าที่เราคิด

คำตอบจากธรรมชาติ

============================

สั่งซื้อสบู่ล้างหน้า Rawganic ได้ที่

Store : http://bit.ly/rawganicsoapstore
Facebook : https://www.facebook.com/rawganicsoap
Line : @rawganicsoap
หรือที่ Tops และ Lab Pharmacy ( ตรวจสอบสาขาที่วางจำหน่ายแล้วได้ที่ http://www.rawganicsoap.com/branch/)

ติดตาม Rawganic Soap เพิ่มเติมได้ที่

Website: http://www.rawganicsoap.com
Facebook: https://www.facebook.com/rawganicsoap
Instagram: https://www.instagram.com/rawganicsoap/
Line: @rawganicsoap